Кафедра Інформаційних систем і технологій

tzn 2014

    Сфера професійної діяльності кафедри здійснюється у галузі знань 0101 “Педагогічна освіта” напряму підготовки 6.010103 “Технологічна освіта” на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр» (кваліфікація: вчитель технологій, креслення та професійного навчання), 7.010103 “Технологічна освіта” на освітньо-кваліфікаційному рівні «Спеціаліст» (кваліфікація: вчитель технологій, креслення та професійного навчання за профілем «Інформаційні технологій та захист інформаційних ресурсів»), 8.010103 “Технологічна освіта” на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр» (кваліфікація: викладач технічних дисциплін, креслення, безпеки життєдіяльності, інформаційних технологій та захисту інформаційних ресурсів), 6.010104 Професійна освіта Комп'ютерні технології на освітньо-кваліфікаційному рівні: «Бакалавр» (кваліфікація: бакалавр професійної освіти. Викладач практичного навчання в галузі комп'ютерних технологій) в інженерно-педагогічному інституті та на освітньо-кваліфікаційних рівнях «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр» в інших інститутах НПУ імені М.П. Драгоманова на всіх формах навчання. 

Напрямки роботи кафедри Інформаційних систем і технологій

Життя кафедри

  

Звіти про навчальну, наукову, виховну та інші види робіт мало хто сьогодні читає. А от переглянути фотоматеріали - це зовсім інша спарва. 

Представляємо Вашій увазі підбірку фотоматеріалів про життя кафедри Інформаційних систем і технологій.

Переглянути

Детальніше...

Навчальна діяльність

     

Навчальні дисципліни викладання яких забезпечує кафедра

      


Колективом кафедри створено і підтримуються у належному стані навчальні лабораторії проекційної техніки, звукової техніки, інформаційної та комп’ютерної техніки.

Детальніше...

      

Навчальні лабораторії кафедри

     

На сьогодні кафедра забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін:
1.  Автоматизоване робоче місце менеджера
2.  Автоматизовані системи організаційного управління
3.  Адміністрування комп'ютерних мереж
4.  Бази даних і інформаційні системи
5.  Безпека інформаційних технологій
6.  Використання інформаційних технологій в навчальному процесі
7.  Вступ до спеціальності
8.  Експлуатація та ремонт комп’ютерної та офісної техніки
9.  Ергономіка інформаційних технологій
10. Захист інформації в комп'ютерних системах
11. Інформатика
12. Інформатика та комп`ютерна техніка
13. Інформатика та обчислювальна техніка
14. Інформаційні системи і технології
15. Інформаційні системи та обмін даними
16. Інформаційні технології в освіті
17. Інформаційні технології в управлінні персоналом
18. Інформаційні технології у виробництві
19. Інформаційно-комунікаційні технології
20. Інформаційно-технічні засоби навчання
21. Історія науки і техніки
22. Комп`ютерне документознавство
23. Комп`ютерні мережі
24. Комп`ютерні мережі та Інтернет
25. Комп’ютерні мережі та телекомунікації
26. Комп'ютерне моделювання технологічних процесів
27. Комп'ютерний дизайн
28. Комп'ютерно-аналітична діяльність
29. Комп'ютерно-орієнтовані системи професійного навчання
30. Математичні основи інформаційної діяльності
31. Матеріали та елементна база інформаційної техніки
32. Матеріалознавство інформаційної техніки
33. Методика викладання інформатики
34. Методика за спеціалізацією «Інформаційні технології та захист інформаційних ресурсів»
35. Мультимедіа технології
36. Нові інформаційні технології
37. Нові інформаційні технології та технічні засоби навчання
38. Основи Інтернет технологій
39. Основи інформатики
40. Основи криптографії
41. Практикум з експлуатації та ремонту офісної техніки
42. Програмне забезпечення інформаційної техніки
43. Програмне забезпечення обчислювальних машин
44. Проектування та експлуатація інформаційних систем
45. Ремонт та модернізація персональних комп'ютерів
46. Системи автоматизованого проектування
47. Системне програмування
48. Системний аналіз інформаційних процесів
49. Соціальна інформатика
50. Сучасні інформаційні технології
51. Сучасні інформаційні технології в освіті
52. Сучасні інформаційні технології в соціальній сфері
53. Сучасні інформаційні технології навчання
54. Сучасні інформаційні технології у редакційно-видавничій сфері
55. Сучасні програмні продукти та інтернет-технологій в освіті
56. Теоретичні основи інформаційної техніки
57. Теоретичне програмування
58. Технічні засоби навчання
59. Технічні засоби реалізації інформаційних процесів
60. Технології пошуку і обробки філософської інформації
61. Управління інформаційними зв`язками
62. Web-програмування

Детальніше...

   

Наукова діяльність

Викладачі кафедри працюють над розробкою науково-дослідних тем, присвячених підвищенню ефективності використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі шкіл та педвузів.
Над вирішенням цієї проблеми працюють і студенти — члени наукового гуртка, що функціонує при кафедрі.

Детальніше...

Співробітники кафедри

   
Кивлюк Ольга Петрівна  

Кивлюк Ольга Петрівна

доктор філософських наук, професор

Корець Олександр Миколайович  Корець Олександр Миколайович

кандидат педагогічних наук, доцент

Куліш Людмила Анатоліївна  

Куліш Людмила Анатоліївна,

кандидат педагогічних наук, доцент

Макаренко  Леся  Леонідівна  Макаренко Леся Леонідівна

доктор педагогічних наук, професор

Маковецька  Лариса  Семенівна  

Маковецька Лариса Семенівна

завідувач лабораторії

Савенкова Людмила Василівна  

Савенкова Людмила Василівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Слабошевська Тетяна Миколаївна

Слабошевська Тетяна Миколаївна

старший викладач кафедри

 

Смекалін Ігор Миколайович  Смекалін Ігор Миколайович

Завідувач лабораторією

Федоренко Ігор Васильович

Федоренко Ігор Васильович

кандидат педагогічних наук, доцент

Шпильовий Юрій Вікторович

Шпильовий Юрій Вікторович,

кандидат педагогічних наук, доцент

Історія кафедри

test1

Сторінка перебуває у розробці 2015

Детальніше...