Наша сторінка у Facebook

Вітаємо з відзнакою !

2017 10 29аКолектив Інженерно-педагогічного факультету вітає професора кафедри Кафедра ТМТОККГ НПУ імені М.П.Драгоманова Тараса Олекійовича Олефіренка з відзнакою Міністерства освіти і науки України.

Бажаємо успіхів у реалізації нових освітніх проектів!

Детальніше...

ІІ Всеукраїнська олімпіада з графічної підготовки імені Віктора Сидоренка

Інженерно-педагогічний факультет НПУ імені М.П.Драгоманова запрошує випускників та учнів 8-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів, а також учнів професійно-технічних навчальних закладів, коледжів і професійних ліцеїв взяти участь у ІІ Всеукраїнській олімпіаді з графічної підготовки імені Віктора Сидоренка, яка відбудеться 17 лютого 2017 року об 11.00 за адресою: м. Київ, просп. Леся Курбаса, 2а, 4-й поверх, ауд. 4.6.

Інформаційний лист

Напрямки роботи кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки

Життя кафедри

 Нові призначення

Трудовий колектив Інженерно-педагогічного факультету НПУ імені М.П.Драгоманова щиро вітають колег з призначенням на нові посади:

Дмитра Едуардовича Кільдерова на посаду декана Інженерно-педагоічного факультету; 

Ірину Семенівну Голіяд на посаду завідувача кафедрою Теорії і методики технологічної освіти, креслення і комп’ютерної графіки.

Бажаємо успіхів у трудовій діяльності !

Навчальна діяльність

   

Навчальні дисципліни викладання яких забезпечує кафедра

    

   

Навчальні лабораторії кафедри

    

   

Навчальні матеріали кафедри

 

   

Наукова діяльність

     

Напрямки наукової роботи викладачів

 

      

Науково-дослідницька робота студентів

 

   

Міжнародна наукова співпраця

 

     

Співробітники кафедри

 

Голіяд Ірина Семенівна кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри

  Кільдеров Дмитро Едуардович кандидат педагогічних наук, професор 
2016 06 17 zhernokleev  Жерноклєєв Ігор Васильович доктор педагогічних наук, професор
Науменко Володимир Якович кандидат технічних наук, доцент
Слабко Володимир Миколайович кандидат педагогічних наук, доцент

Олефіренко Тарас Олексійович, кандидат педагогічних наук, професор

Кільдерова Лілія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Маркусь Ірина Сергіївна, викладач

Олійник Валентина Вадимівна, навчальний майстер
Козієнко Олена Василівна, завідувач лабораторіями, секретар кафедри

Історія кафедри

 

Кафедра трудового навчання і креслення утворена 01 серпня 1977 р. Її становлення і розвиток тісно пов'язані з ім’ям видатного українського вченого-педагога, дійсного члена АПН України, доктора педагогічних наук, професора Дмитра Олександровича Тхоржевського (1930—2001 рр.). Саме завдяки його зусиллям та енергійності на кафедрі було згуртовано колектив однодумців. 

Вся науково-педагогічна діяльність Д.О. Тхоржевського була тісно пов’язана з Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова, починаючи з 1955 року. Дмитро Олександрович пройшов непростий шлях від майстра з трудового навчання до відомого вченого, академіка, завідувача кафедри. Він був визнаним науковим авторитетом у галузі трудової і професійної підготовки молоді далеко за межами України. Свідченням цього є обрання Д.О. Тхоржевського членом-кореспондентом АПН СРСР та присвоєння почесного звання «Заслуженого працівника освіти України».
Підтвердженням визнання авторитету кафедри ще на початковому етапі її розвитку можна вважати і той факт, що зусиллями викладачів виконувались дослідження на замовлення авторитетних наукових установ колишнього Радянського Союзу: Інституту трудового навчання (м. Москва), Інституту професійної педагогіки АПН СРСР (м. Казань), Всесоюзного науково-дослідного інституту професійно-технічної освіти СРСР (м. Ленінград). Тривалий період на базі кафедри здійснювалось підвищення кваліфікації викладачів кафедр трудового навчання вищих педагогічних навчальних закладів Радянського Союзу.
Під керівництвом професора Тхоржевського Д.О. та доцентів Моісеєнка О.І. і Науменка В.Я. протягом 1982-1988 рр. виконувалися на замовлення АН УРСР та інших підприємств і організацій госпдоговірні дослідження.
Кафедра трудового навчання і креслення під керівництвом професора Д.О. Тхоржевського набула високої ваги у науково-педагогічних колах усього пострадянського простору і сприймалась як навчальний, методичний, науковий, експериментальний, експертно-аналітичний та координаційний центр, спрямований на формування та розвиток ключових компетенцій майбутніх учителів трудового навчання. Саме такий високий статус дозволив силами кафедри у 1986-1991 роках успішно забезпечити наукову розробку і практичне впровадження результатів педагогічного експерименту на тему: «Наступність у трудовій підготовці учнів загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних училищ». В експерименті приймали участь три професійно-технічних училища і тринадцять середніх загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступеня міста Києва.
При кафедрі трудового навчання діяла науково-методична комісія щодо видання навчальних посібників та підручників для вузів та шкіл з трудового навчання та креслення.
Протягом 1979-1992 рр. кафедра здійснювала підвищення кваліфікації вчителів трудового навчання м. Києва та Київської області, започатковано постійно діючий семінар з перепідготовки вчителів трудового навчання та креслення.
У 1995 році під редакцією професора Тхоржевського Д.О. засновано журнал «Трудова підготовка в закладах освіти».
На початку 2000 року кафедру очолив відомий спеціаліст у галузі трудової, професійної та графічної підготовки учнівської та студентської молоді член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор В.К. Сидоренко. Вся його науково-педагогічна діяльність нерозривно пов’язана з Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, де він упродовж двадцяти семи років пройшов шлях від асистента до професора, завідувача кафедри трудового навчання і креслення. Викладацька робота В.К. Сидоренка тісно пов’язана з творчим пошуком шляхів розв’язання та науковими дослідженнями багатьох актуальних педагогічних проблем.
Професором В.К. Сидоренко вперше зроблено акцент на необхідність формування графічної культури школярів. Важливе місце у цьому повинно бути відведено рівню сформованості графічних знань і вмінь, які можуть виступати засобом пізнання навколишнього світу.
Значну увагу В.К. Сидоренко приділяє дослідженню інтеграційних процесів та закономірностей в освіті.
Широкого визнання набули результати проведених останнім часом досліджень В.К. Сидоренка в галузі розвитку науково-технічної творчості студентської молоді, методології науково-педагогічних досліджень.
Творчий доробок В.К. Сидоренка – понад п’ятсот наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографії, навчально-методичні посібники для загальноосвітніх шкіл, профтехучилищ та вищих педагогічних закладів освіти з грифом Міністерства освіти і науки України, понад двадцять навчальних програм, схвалених Міністерством освіти і науки України. Наукові статті відомі читачам багатьох фахових періодичних видань.
Упродовж багатьох років у складі кафедри працювали провідні викладачі: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України, заслужений працівник освіти України, відмінник освіти СРСР, відмінник освіти УРСР, відмінник освіти України Тхоржевський Д.О., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Академії педагогічних наук України Сидоренко В.К., в.о. професора Забронський В.В., доценти: Моісїєнко О.І., Захарченко О.О,, Андріяшин В.І., Лабець К.С, Чумак М.Г., Дмитренко П.В., Жуков В.І., Юрженко В.В., Назаренко В.М., Гнеденко О.П., Агалець І.О, Гуменюк Т.Б., Кардаш Н.В., Лебедєв Д.В., Тхоржевська Т.В., ст. викладач Остапенко К.П. та інші. А також працюють по цей час: професори Кільдеров Д.Е., Жерноклєєв І.В., Голіяд І.С., доценти: Науменко В.Я., Слабко В.М., Олефіренко Т.О., Кільдерова Л.В., викладач –Маркусь І.С. Викладачі кафедри є авторами багатьох підручників і навчально-методичних посібників, відомих в Україні та далеко за її межами з методики трудового навчання (Д.О. Тхоржевський), креслення (В.К. Сидоренко), основ наукових досліджень (В.К. Сидоренко, П.В.Дмитренко), видатних масових тиражами. Багато посібників Д.О. Тхоржевського видавалися в російських видавництвах, перекладалися іноземними мовами, зокрема, польською, чеською, словацькою, угорською.
З 2009 року і до теперішнього часу кафедру очолює кандидат педагогічних наук, професор Дмитро Едуардович Кільдеров. За його ініціативи у 2011 році кафедру перейменовано в кафедру теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки та започатковано нову спеціалізацію «Технічна та комп’ютерна графіка», що спонукала до розробки і впровадження нових навчальних курсів.
Викладачі кафедри забезпечують проведення навчальних занять з таких дисциплін: «Нарисна геометрія», «Креслення», «Основи теорії технологічної освіти», «Комп`ютерна графіка», «Методика навчання креслення», «Основи проектно-технологічної діяльності», «Теорія і методика профорієнтаційної роботи», «Методика трудового навчання», «Зміст та методика варіативних модулів», «Основи графічного конструювання», «Комп`ютерний дизайн», «Зміст і методика профільного навчання», «Теорія і методика навчання технологій у старшій школі», «Технічне креслення», «Автоматизація конструкторської роботи у середовищі КОМПАС-3D», «Геометрія поверхонь», «Основи комп`ютерної графіки», «Прикладне геометричне моделювання», «Сучасні засоби навчання графічним дисциплінам», «Методика навчання технічної та комп’ютерної графіки», «Практикум з основ проекційного креслення та побудови аксонометричного зображення», «Практикум з техніки виконання та деталювання складальних креслень», «Графічний практикум», «Теорія та методика технологічної освіти».
За час існування кафедри її науково-дослідницька діяльність зосереджувалась на вирішенні таких основних проблем: «Розробка теоретико-методологічних аспектів трудового навчання учнів загальноосвітніх шкіл; наукові основи підготовки вчителя трудового навчання», «Графічна підготовка учнівської та студентської молоді», та ін.
На кафедрі діє аспірантура та докторантура зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання технологій та 13.00.02 – теорія і методика навчання креслення.
Керівництво аспірантами здійснюють професори кафедри, а саме: д.пед.н. Жерноклєєв І.В, к.пед.н. Кільдеров Д.Е., к.пед.н. Голіяд І.С.

 

 

 

Результати І Всеукраїнської олімпіади з графічної підготовки

Олімпіада з графічної підготовки 2016Підведено підсумки та оголошено результати І Всеукраїнської олімпіади з графічної підготовки.

Яким для Вас видався 2017 рік ?

Яким для Вас видався 2017 рік ?