ІІІ Всеукраїнську виставку-конкурс «Талановиті! Наполегливі! Успішні!»

 25 лютого 2017 року Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Інженерно-педагогічний факультет, кафедра позашкільної освіти та Міжнародна асоціація позашкільної освіти запрошує на урочисте нагородження учасників ІІІ Всеукраїнської виставки-конкурсу «Талановиті! Наполегливі! Успішні!», який став традиційним і уже проводиться третій рік поспіль.

Детальніше...

Офіційне відкриття кафедри позашкільної освіти.

24 грудня 2012 р. у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова відбулась важлива для позашкілля подія – офіційне відкриття першої в Україні кафедри позашкільної освіти.

Детальніше...

Кафедра позашкільної освіти

    Кафедра позашкільної освіти створена згідно наказу НПУ імені М. П. Драгоманова від 01.10.2012 р. № 492 та покликана здійснювати навчально-виховний і методичний супровід спеціалізації “Позашкільна освіта” в Інженерно-педагогічному інституті НПУ імені М.П. Драгоманова за напрямом підготовки 6.010103 “Технологічна освіта” з додатковою кваліфікацією “Керівник гуртка позашкільного навчального закладу“, спеціальностями 7.01010301, 8.01010301 “Технологічна освіта” з додатковими кваліфікаціями “Педагог-організатор позашкільного навчального закладу“ і “Методист позашкільного навчального закладу“ відповідно, а також здійснює науково-дослідну діяльність з теоретичних і методичних питань позашкільної освіти, зокрема змісту, форм, методів та засобів професійної підготовки педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів.
    Очолює кафедри з початку її створення доктор педагогічних наук, професор Биковська Олена Володимирівна.

Напрямки роботи кафедри позашкільної освіти

Життя кафедри

 

Навчальна діяльність

 

Навчальні дисципліни викладання яких забезпечує кафедра

 

 

Навчальні лабораторії кафедри

 


Наукова діяльність

 

Співробітники кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри

 

Доктор педагогічних наук

Завідувач кафедри позашкільної освіти

bikovska

Посада – завідувач кафедри позашкільної освіти
Науковий ступінь – доктор педагогічних наук
Спеціальність – 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки”
Тема дисертації (рік захисту) – “Теоретико-методичні основи позашкільної освіти в Україні”, 2008 р.
Вчене звання (рік присвоєння) – професор, 2008 р.
Викладацька діяльність – “Теорія і методика позашкільної освіти”, “Педагогіка позашкільної освіти”, “Методика гурткової роботи”, “Практикум з позашкільної освіти”
Вища освіта – Український державний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова за спеціальністю “Праця і професійне навчання”, 1996 р.
Науковий та педагогічний досвід – Брала участь у розробці та реалізації Концепції проекту Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей” (2004), Орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів (2003), Програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002–2008 роки (2002), Національної доктрини розвитку освіти (2002) та інших нормативно-правових документів у сфері позашкільної освіти.
Голова Науково-методичної комісії з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.
Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій у галузі педагогіки.
Член Європейської асоціації організацій вільного часу дітей і молоді (EAICY).
Входить до складу редколегій журналів “Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова”, газети “Позашкілля”.
Відзнаки – “Софія Русова”, “Відмінник освіти України”, Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, медаль “За вклад у науку”, Подяка Національної академії наук України, грамоти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Головного управління освіти Київської міської державної адміністрації та ін.
Тричі отримувала гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених.
Стипендіат Кабінету Міністрів України. Двічі стипендіат Міжнародного Вишеградського фонду. Фіналіст програми Конгресу США “Відкритий Світ”.
Переможець рейтингу “Кращий викладач 2007/2008 н.р. Інституту гуманітарно-технічної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова”.
Професійні та творчі напрацювання – навчальний посібник “Основи позашкільної освіти” (2011), монографії “Позашкільна освіта: теоретико-методичні основи” (2008), “Organizacja czasu wolnego dzieci w Polsce” (2008), посібники “Позашкільна освіта в Україні” (2006), “Організація відпочинку та оздоровлення дітей: концепції, технології, досвід” (2004).
Здійснила понад 30 наукових досліджень у галузі освіти. Серед них: “Розроблення змісту підготовки педагогічних працівників для позашкільної освіти в Україні” (2011), “Теоретико-методичні основи позашкільної освіти в Україні” (2008), “Організація вільного часу дітей у Словаччині” (2007), “Система позашкільної освіти в Україні та її роль у вихованні підростаючого покоління” (2006), “Організація вільного часу дітей у Польщі” (2005), “Ситуаційний аналіз становища дітей та жінок в Україні” (2004), “Методика виховної діяльності в позашкільних навчальних закладах” (2003), “Соціально-педагогічні основи діяльності позашкільних закладів в сучасних умовах” (2002) та ін.

Олексюк-Казо Лариса Маркіянівна

доцент кафедри позашкільної освіти

Oleksyuk

Посада – доцент кафедри позашкільної освіти
Вчене звання (рік присвоєння) – доцент
Викладацька діяльність – “Історія техніки”, “Практикум з декоративно-прикладного мистецтва”, “Декоративна-прикладна творчість”, “Креативне рукоділля”, “Композиція декоративно-прикладного мистецтва”
Вища освіта – КДПІ ім. Горького, вчитель трудового навчання і фізики середньої школи, 1975 р.
Науковий та педагогічний досвід – вчитель фізики СШ №166 м.Києва, старший викладач КДПІ ім. Горького, доцент НПУ ім.Драгоманова, заступник директора Гуманітарно-технічного інституту НПУ ім.Драгоманова
Відзнаки – відмінник освіти УРСР, відмінник освіти України


Професійні та творчі напрацювання

навчальні посібники:
1. Основи прикладної творчості
2. Лабораторний практикум з основ прикладної творчості
3. Лабораторний практикум з теорії механізмів і машин
4. Методичні поради до програмування розрахунків механічних передач–Частина І (зубчаті і черв’ячні передачі)
5. Методичні поради до програмування розрахунків механічних передач – Частина ІІ (пасові і ланцюгові передачі)
6. Практикум по технології матеріалів
7. Курсовое проектирование привода ленточного транспортера (конвейера)
8. Методика розрахунку деталей машин з використанням програмованих калькуляторів
9. Контрольна робота по теорії механізмів і машин для студентів педагогічного інституту
10. Лабораторний практикум з основ виробництва. Термічна та електроіскрова обробка металів
11. Самостійна робота студентів з історії техніки
12. Практикум з технології конструкційних матеріалів. Визначення твердості
13. Лабораторний практикум з матеріалознавства і технології матеріалів
14. Методичні рекомендації до виконання і оформлення рефератів
15. Методичні рекомендації до курсової роботи з основ прикладної творчості
16. «Матеріалознавство та технологія матеріалів»

- навчальні програми:
1. Програми вищих педагогічних закладів освіти. Технічна творчість. Історія техніки. Технічна естетика. Художнє конструювання.
2. Програми вищих педагогічних закладів освіти. Основи технічного моделювання та конструювання. Художня обробка матеріалів. Практикум з технічного моделювання. Основи прикладної творчості.
3. Освітньо-професійний комплекс. Технології. Частина 1. «Навчальна програма курсу «Історія техніки»»
4. Освітньо-професійний комплекс. Технології. Частина 1. «Навчальна програма курсу «Декоративно-прикладне містецтво»»
5. Освітньо-професійний комплекс. Технології. Частина 1. «Навчальна програма курсу «Практикум з декоративно-прикладної творчості»»
Кількість статей в наукових журналах - 27

 

Кардаш Наталія Василівна

доцент кафедри позашкільної освіти

kardash

Посада – доцент кафедри позашкільної освіти
Науковий ступінь – кандидат педагогічних наук
Спеціальність – 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання
Тема дисертації (рік захисту) – Підготовка майбутніх учителів обслуговуючої праці до організації самостійної роботи учнів у процесі вивчення художніх ремесел, 2006 р.
Викладацька діяльність – «Художні народні промисли», «Етнодизайн», «Історія і морфологія народної творчості», «Методика декоративно-прикладної творчості», «Сировина, декоративно-оздоблювальні матеріали і покриття».
Вища освіта – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, кваліфікація: вчитель трудового навчання, креслення і безпеки життєдіяльності, 1999 р.
Науковий та педагогічний досвід – Дрогобицький державний педагогічний університет, кафедра декоративно-ужиткового мистецтва та основ дизайну, Дрогобицький педагогічний ліцей.
Професійні та творчі напрацювання – навчально-методичний посібник Кардаш Н.В., Куц Л.П., Савка Л.В. Бісерне рукоділля: навчальний посібник - Дрогобич: редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2007. – 185 с.
–навчальні програми: Кардаш Н.В. Бісерне рукоділля //Науково-методичний комплекс професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання (обслуговуюча праця) та спеціалізації «Прикладна і технічна творчість» напряму підготовки «Педагогічна освіта». – Дрогобич: НВЦ «Каменяр», 2003. – С.164-169.

Попова Ганна Дмитрівна

доцент кафедри позашкільної освіти

popovagif

Посада - доцент кафедри позашкільної освіти
Науковий ступінь – кандидат педагогічних наук
Спеціальність – 13.00.02 – теорія та методика навчання технологій
Тема дисертації (рік захисту) – «Методика навчання дизайну одягу старшокласників у позашкільних навчальних закладах», 2012 р.
Викладацька діяльність – «Теорія і методика позашкільної освіти», «Методика гурткової роботи»
Вища освіта – НПУ імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання. Основи виробництва», 2007
Науковий та педагогічний досвід – ПТУ №37 м. Севастополя, майстер виробничого навчання 2001-2002 рр., викладач Інженерно-педагогічного інституту НПУ імені М.П. Драгоманова. Голова журі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.
Професійні та творчі напрацювання – навчальна програма для позашкільних навчальних закладів «Дизайн одягу».
Вісім наукових статей.

 


Історія кафедри

test1

Сторінка перебуває у розробці 2015

Детальніше...